DELATNOST

Osnovna delatnost

Osnovna delatnost nam je proizvodnja blanko i štampanog materijala, uz pružanje kompletne usluge mehanografske i ofset štampe i u tom segmentu smo stekli renome jednog od najvećeh domaćih proizvođača kompjuterskih (beskonačnih) obrazaca.
Na bazi dugogodišnjeg tehnološkog i tržišnog iskustva uspešno snabdevamo ovim proizvodima i najzahtevnije kupce. Strategiju tržišnog diferenciranja realizujemo pouzdano visokim kvalitetom proizvoda kao i efikasnim načinom isporuke. Obrasci se proizvode od visokokvalitetnih uvoznih papira.

Kapaciteti

Za sopstvenu prednost smatramo mogućnost štampanja velikih tiraža i zadovoljenje specifičnih potreba kupaca. Proizvodnja se organizuje na velikom broju grafičkih mašina, sa dnevnim kapacitetima od preko 1.500.000 različih obrazaca.

Javne nabavke

Iako nam je primarni komercijalni program baziran na direktnom kontaktu sa krajnjim potrošačima, značajne poslovne rezultate ostvarujemo uzimajući učešća u postupcima javnih nabavki, prvenstveno kod kompanija koje poseduju velike IT centre, imaju veliki obim štampe na našim obrascima, odnosno fakturišu sopstvene usluge, robe i slično. Tu posebno izdavajamo veliki broj komunalnih preduzeća, kompanija iz energetskog sektora, kao i slične kupce koji su u obavezi da svoje račune štampaju i šalju svojim potrošačima svakog meseca, u određenom periodu…

Mehanoprint Pozega

Proizvodnja