O NAMA

Osnivanje

Mehanoprint DOO je privredno društvo sa sedištem u Požegi, osnovano 16.12.2009. godine, uz praktičan početak poslovanja od 25.8.1993. godine.

Rezultati

Prve značajnije rezultate Mehanoprint DOO počinje da ostvaruje već u prvoj godini poslovanja uz permanentan rast u narednom periodu, kako obima proizvodnje, tako i obima finansijskih prihoda. Razvoj firme, kao i raznovrsnosti gotovih proizvoda je tekao veoma dinamično tako da danas firma zapošljava stručne i kvalitetne kadrove. Uvedeni su sistemi za praćenje procesa proizvodnje, kao i ISO standard 9001-2008, koji nam omogućavaju pristup širem tržištu i osiguravanju višeg kvaliteta naših proizvoda i usluga. Na osnovu analiza pomenutih tržišta, te procena razvoja u nekim granama industrije opredelili smo se da naše poslovne aktivnosti za period 2015-te do 2020-e godine razvijamo u oblastima u kojima smo i do sada imali dobre rezultate.

Misija

Naša misija je orijentisanje na proširivanje proizvodnog asortimana, stalno osavremenjivanje tehnologija, razvijanje ljudskih potencijala, kao i prihvatanje novih poslovnih izazova, uz fleksibilnost poslovne organizacije.

Vizija

Naša vizija je kreiranje jakog brenda, odnosno snažne i pouzdane kuće za proizvodnju i prodaju štampanog materijala na teritoriji Srbije i okruženja, koja bi stalnim unapređenjem poslovanja, kvaliteta proizvoda i usluga ostala prepoznatljiv i poželjan partner u budućem poslovanju.

Mehanoprint Pozega

Poslovni prostor


Mehanoprint Pozega

Poslovni prostor